سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه راهنمایی تحصیلی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی

 

دفترچه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی،دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی به مناطق آموزشی ارسال گردیده است داوطلبان جهت ثبت نام از20اسفندماه تاپایان فروردین ماه 1391 به مدارس راهنمایی محل تحصیلی فعلی خود مراجعه نمایند.زمان برگزاری آزمون ساعت 9صبح روزجمعه 1391/4/2می باشد.
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس