سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه راهنمایی تحصیلی
منوی اصلی
سی و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش اموزان پسر سراسر کشور - اراک- تابستان 95
ساختار جدیدنظام آموزش وپرورش

درساختارجدیدنظام آموزش وپرورش،آموزش متوسطه کشورشامل دودوره راهنمایی تحصیلی ومتوسطه نظری ،فنی حرفه ای وکارودانش است.فهرست عناوین شاخص های آموزشی موافقت نامه با ادارات و نواحی آموزش و پرورش جهت سال تحصیلی 95-94 دوره اول و دوم متوسطه و فنی و حرفه ای و کاردانش – معاونت آموزش متوسطه استان مرکزی. « برای دریافت فایل به  وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی قسمت ادامه مطلب یا به قسمت بخشنـامـه ها و دستـورالعمـل های منطـقـه مراجعه نمایید . »

ادامه خبر ...

سؤالات آئین نامه مدارس

ادامه خبر ...

1 - کدامیک از موارد ذیل جزء شرح وظایف شورای مدرسه است ؟

الف) نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل های مربوط به بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش و برنامه ریزی برای توجیه و آموزش عوامل ذیربط

ب) برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

ج) ارائه راه کار مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیر درسی

د) همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه

2- شروع و پایان دوره آموزشی رسمی در هر سال تحصیلی چگونه است ؟

الف ) از اول مهر ماه تا آخر شهریورماه                                   ج) از اول مهر ماه تا 15 مهر ماه سال بعد

ب) از اول مهرماه تا پایان امتحانات خرداد                               د) از اول مهر ماه تا اول خردادماه      

ادامه خبر ...
یک نکته از هزاران

کلید سعادت و شقاوت یک ملت دست[قشر] فرهنگی است. امام خميني(ره)

مناسبت ها

مناسبت های ویژه
لینک های مفید